نامزد جمهوری‌خواه در مبارزات انتخاباتی خود تجدید نظر می‌کند

هرمان کین یکی از نامزدهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید که بعد از اتهامات وارده بر او درمورد داشتن رابطه نامشروع، برنامه مبارزه انتخاباتی خود را مورد ارزیابی مجدد قرارمی دهد.

آقای کین این مسئله را که مدت سیزده سال رابطه نامشروع داشته است رد کرد و گفت که با "جینجر وایت" یک زن بازرگان از ایالت آتلانتا که او را متهم کرده، فقط یک دوستی ساده داشته است.

به گفته خانم وایت رابطه او با آقای کین وقتی پایان یافت که آقای کین خود را برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کرد.

آقای کین با چندین اتهام دیگر در مورد آزار جنسی روبروست که تمام آن ها را رد می‌کند.