پایه اول راهنمایی از سال آینده حذف می شود

وزیر آموزش و پرورش ایران از حذف پایه اول راهنمایی از سال آینده تحصیلی در ایران خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش گفت از سال تحصیلی آینده نظام جدید آموزشی یعنی ۶، ۳، ۳ اجرا می شود. به این ترتیب دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به جای اینکه به کلاس اول راهنمایی بروند به کلاس ششم می روند.

بر اساس طرح جدید دانش آموزان شش سال در پایه ابتدایی تحصیل می کنند، سه سال در دوره راهنمایی و سه سال در پایه متوسطه.

به گفته وزیر آموزش و پرورش این تغییرات به تدریج انجام می شود یعنی پیش دانشگاهی بلافاصله از سال آینده حذف نمی شود. در سال اول آغاز تغییرات، پایه اول راهنمایی حذف می شود، سال دوم پایه دوم و بعد پایه های بعدی تا اینکه پیش دانشگاهی هم حذف شود.