پایگاه مرزی ناتو مورد حمله قرار گرفت

پایگاه مرزی سازمان ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) در شرق افغانستان با راکت و خمپاره شورشیان مورد حمله قرار گرفت.

گزارشگر بی بی سی به همراه نیروهای آمریکایی در پنج کیلومتری مرز بوده که حمله از سه طرف به سوی این پایگاه مرزی آغاز شد.

برخی از این شورشیان از مرز پاکستان عبور کرده بودند.

چندی پیش در جریان حمله هوایی ناتو در پاکستان، دست کم ۲۴ سرباز پاکستانی کشته شده بودند.

پاکستان واکنشی خشمگینانه به این حمله نیروهای ناتو نشان داده و آن را متناقض حاکمیت ملی آن کشور و تعهد نیروهای بین المللی در افغانستان دانسته است.

ناتو ضمن عذرخواهی از این حمله، آن را "حادثه ای غم انگیز و غیرعمد" توصیف کرد.