رئیس جمهوری سابق ساحل عاج به جنایت علیه بشریت متهم شد

دادگاه کیفری بین الملل در لاهه می گوید لوران باگبو، رئیس جمهور سابق ساحل عاج به چهار مورد اتهام علیه بشریت از جمله قتل و تجاوز متهم شده است.

آقای باگبو هم اکنون در هلند در بازداشت است. او پس از بازداشت در ساحل عاج به هلند منتقل شد.

لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی می گوید شواهد نشان می دهد که خشونت هایی که پس از شکست آقای باگبو در انتخابات ریاست جمهوری سال پیش، ساحل عاج را برگرفت، توسط هواداران او سازمان یافته بود.

در این مدت، سه هزار نفر در خشونت های این کشور کشته شدند.