وزیر دفاع کویت، نخست وزیر جدید این کشور شد

امیر کویت، شیخ جابر مبارک احمد الصباح، وزیر دفاع این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید کویت منصوب کرده است.

تلویزیون دولتی کویت گفت شیخ جابر، جانشین شیخ ناصر محمد احمد جابر الصباح می شود که روز دوشنبه استعفا داد.

در ماه‌های اخیر، انتشار گزارش‌هایی در مورد فساد مالی برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس باعث خشم مردم شده است.

فشار بر نخست وزیر سابق کویت در روزهای اخیر و پس از اتهامات مبنی بر اینکه ۱۵ عضو مجلس رشوه دریافت کرده اند تا از دولت حمایت کنند، افزایش یافته بود.