ژاپن تحریم های جدید علیه ایران را 'در دست بررسی دارد'

خبرگزاری کیودو ژاپن در گزارشی نوشته که یک روز پس از حمله به سفارت بریتاتیا در تهران، کوئیچیرو گما، وزیر خارجه ژاپن، گفته است که دولت او وضع تحریم های جدید علیه ایران را در دست بررسی دارد.

این خبرگزاری مشخص نکرده است که آیا اظهارات وزیر خارجه مستقیما به حوادث روز گذشته تهران ارتباط دارد یا نه اما اظهارات وی را نقل کرده که گفته است: "در همکاری با سایر کشورهای ذیربط، ژاپن باید اقدامات مناسب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهد."

براساس این گزارش، آقای گما افزوده است: "در واقع، می توانم بگویم که ما پیشاپیش اقدامات مربوط را مورد بررسی قرار داده ایم."