نروژ سفارت خود در ایران را به دلیل 'نگرانی از نا‌امنی' تعطیل کرد

وزارت خارجه نروژ اعلام کرده که به دلیل نگرانی از نا امنی در ایران، سفارت خود در تهران را به طور موقت بسته است.

براساس این گزارش، تصمیم به بستن سفارتخانه نروژ در تهران روز گذشته و در پی حمله به سفارت بریتانیا به اجرا گذاشته شد اما کارکنان سفارتخانه همچنان در تهران حضور دارند و از محل دیگری به کار می پردازند.

وزارت خارجه نروژ گفته است که هنوز تصمیمی در مورد خارج کردن کارکنان سفارت این کشور از ایران اتخاذ نشده اما چنین اقدامی در دست ارزیابی است.