وزیر خارجه ایران وارد عربستان سعودی شد

به گزارش وزارت امور خارجه ایران، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، برای شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی - سازمان کنفرانس اسلامی سابق - وارد جده، در عربستان سعودی شده است.

این جلسه به منظور بررسی تحولات جاری در سوریه برگزار می شود و به گفته وزارت خارجه ایران، قرار است آقای صالحی دیدگاه های جمهوری اسلامی را در این مورد بیان کند.

سفر آقای صالحی به عربستان در حالی گزارش می شود که ادامه برخورد خشونت آمیز حکومت سوریه با معترضان باعث تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب شده اما جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهای منطقه است که همچنان از حکومت سوریه حمایت می کند.

روز چهارشنبه، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر که در راس هیاتی به سوریه سفر کرده، اعتراضات جاری در آن کشور را "فتنه ای توسط قدرت های خارجی" خوانده و گفته است که برای اعلام حمایت از سوریه به آن کشور رفته است.