شفافیت بین الملل روابط با فیفا را قطع کرد

یک گروه ناظر بر فساد که پس از یک رشته رسوایی های رشوه خواری و فساد به فیفا مشاوره می داد، اکنون روابط خود با این سازمان را قطع کرده است.

یک مقام گروه "شفافیت بین الملل" گفت دو عدد از مهمترین توصیه هایش توسط فدراسیون بین المللی فوتبال نادیده گرفته شده است.

شفافیت بین الملل گفت این موضوع که فیفا به یک کارشناس برای نظارت بر چگونگی اجرای اصلاحات پول می پردازد باعث خدشه دار شدن استقلال او می شود.

این کارشناس گفته است که رسوایی های قدیمی را بررسی نخواهد کرد؛ درحالی این یکی از توصیه های شفافیت بین الملل بود.

بسیاری این حرکت شفافیت بین الملل را ضربه ای به اعتبار روند اصلاحات فیفا می دانند که تحت هدایت سپ بلاتر انجام شده است.

فیفا از اظهار نظر در مورد تصمیم شفافیت بین الملل خودداری کرده است.