تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با کاردار سفارت در لندن

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه، در تماس با کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن اقداماتی را که برای بازگشت تمامی کارکنان سفارت و خانواده هایشان به ایران انجام گرفته به اطلاع او رساند.

روز گذشته وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که در واکنش به ورود شماری از تظاهرکنندگان به مراکز سفارتخانه این کشور در تهران، اعضای سفارتخانه بریتانیا را از ایران خارج کرده و به کارکنان سفارت جمهوری اسلامی هم چهل و هشت ساعت فرصت داده تا خاک بریتانیا را ترک کنند.

روز سه شنبه، افرادی که رسانه های دولتی ایران آنان را دانشجویان دانشگاه های تهران و یا دانشجویان بسیجی خوانده بودند پس از اجتماع در برابر مراکز سفارت بریتانیا در تهران، وارد این مراکز شدند و به گزارش منابع خبری، ضمن گروگان گرفتن موقت چند تن از کارکنان، به اموال سفارتخانه آسیب رساندند.

وزیر خارجه بریتانیا گفت که آشکار است تجمع این افراد خودجوش نبوده بلکه آنان توسط تشکیلات حکومتی در جمهوری اسلامی سازمان یافته بودند و با برنامه قبلی به سفارت حمله کردند.