همکاری آلمان و ژاپن برای تولید خودرو دوستدار محیط زیست

شرکت های خودروسازی تویوتا ژاپن و "بی ام و" آلمان اعلام کرده اند که با همکاری یکدیگر در نظر دارند اتومبیل هایی تولید کنند که کمتر از خودروهای کنونی باعث آلودگی هوا می شوند.

از جمله برنامه های مشترک این دو شرکت، تلاش برای تولید باطری های جدید برای خودروهای الکتریکی است و بی ام وی هم تعهد کرده است موتورهای دیزلی "پاکیزه تری" را برای اتومبیل های ساخت تویوتا بسازد.

این دو شرکت بزرگ خودروسازی از تلاش مشترک و همکاری بلند برای یافتن جایگزینی بهتر برای موتورهای متداول خبر داده اند.