ایتالیا نماینده ایران را در اعتراض به حمله به سفارت بریتانیا احضار کرد

وزارت امور خارجه ایتالیا، مهدی آکوچکیان، نماینده سفارت ایران در رم را احضار و اعتراض دولت ایتالیا نسبت به حمله به سفارت بریتانیا در تهران را به او ابلاغ کرد.

بر اساس گزارش ها، وزارت امور خارجه ایتالیا این حمله را به شدت محکوم کرده و هشدار داده که ممکن است اقدامات دیگری هم در واکنش به آن انجام دهد.

مقامات ایتالیایی در دیدار با آقای کوچکیان همچنین خواهان تضمین امنیت دیپلمات های خود در ایران شده اند.