اقدام شش بانک مرکزی برای کمک به بحران مالی

شش بانک مرکزی متعلق به اقتصادهای قدرتمند جهان در تصمیمی هماهنگ شده دست به اقدامی زده‌اند که دسترسی به اعتبار مالی برای تجار و مردم عادی را آسانتر خواهد کرد.

بر اساس این تصمیم، بانکهای تجاری می‌توانند دلار آمریکا را به نرخی ارزانتر خریداری کنند.

این تصمیم از روز ۵ دسامبر به اجرا گذاشته خواهد شد.

بازارهای آسیایی در قبال این تصمیم واکنش مثبت نشان دادند.