انتقاد از دانشکده اقتصاد لندن

یکی از دانشگاه‌های معتبر بریتانیا به دلیل دریافت کمک مالی مورد حمایت سیف السلام قذافی مورد انتقاد شدید قرارگرفته است.

در گزارشی که اخیر توسط لرد ولف، قاضی ارشد سابق بریتانیا، صورت گرفته مشخص شده است که دانشکده اقتصاد لندن موسوم به "ال اس ایی" کمک مالی را از سازمان خیریه‌ای که توسط سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی رهبر سابق لیبی اداره می شد، قبول کرده است . گزارشی که از سوی لرد وولف، تهیه شده است می‌گوید که دانشکده اقتصاد لندن، اشتباهاتی را مرتکب شده است که به اعتبار آن لطمه زده است.

کمک دو میلیون و سیصد هزار دلاری به ال اس ایی ، تنها شش هفته پس از دریافت مدرک دکترای سیف قذافی به او داده شده است. لرد ولف همچنین گفته است که تحقیات دکترای سیف السلام قذافی کار خود او به تنهایی نیست.

در همین حال مقامات این دانشگاه فروختن مدرک دکترا به پسر قذافی را رد کرده اند.

یکی از مقامات ارشد ال اس ایی گفته است که تحقیقات انجام شده هیچ شواهدی در باره اینکه دکترای داده شده به سیف قذافی در سال ۲۰۰۸ به او فروخته شده، پیدا نکرده است.