سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه برای تحکیم روابط

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به ترکیه سفر کرده و قرار است با عبدالله گل، رئیس جمهوری، و دیگر مقامات ارشد دولت ترکیه دیدار و در مورد روابط دو کشور و مسایل منطقه با آنان گفتگو کند.

طی حدود یک سال گذشته، روابط ترکیه و آمریکا چندان گرم نبوده که دلیل اصلی آن تلاش ترکیه (همراه با برزیل) برای حل بحران هسته ای ایران و بی اعتنایی جامعه بین المللی به آن و تیرگی روابط دولت ترکیه و اسرائیل بوده است.

روابط دو جانبه در ماه های اخیر و در پی موضعگیری تند ترکیه در حمایت از حرکت های اعتراضی و حمایت از طرفداران دموکراسی در خاورمیانه بهبود یافته و سفر جو بایدن تلاشی برای تقویت بیشتر این روابط توصیف شده است.