سازمان ملل 'جنایت علیه بشریت در سوریه' را بررسی می کند

یک روز پس از تسلیم گزارش رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، این شورا در جلسه ای اضطراری در روز جمعه، ۱۱ آذر (۲ دسامبر)، موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط دولت، ارتش و نهادهای امنیتی سوریه را بررسی می کند.

روز گذشته رئیس شورا در گزارشی شواهد مربوط به کشته شدن بیش از چهار هزار تن از مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، طی نه ماه تظاهرات اعتراضی، سرکوب وحشیانه معترضان و دستور قتل آنان توسط نیروهای نظامی و امنیتی را شرح داد.

از جمله بخش های تکان دهنده این گزارش شواهد مربوط به تجاوز به عنف به بازداشت شدگان مرد و شکنجه کودکانی بوده که در جریان تظاهرات دستگیر می شوند که هدف از آن ظاهرا ارعاب مردم سوریه و جلوگیری از شرکت آنان در تظاهرات بوده است.

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که حدود هشتصد تن از نیروهای دولتی نیز در سوریه کشته شده اند و افزود که با توجه به افزایش شمار نظامیان فراری و پیوستن آنان به مخالفان، ادامه حکومت بشار اسد عملا سوریه را گرفتار یک جنگ داخلی کرده است.