یک راهب بودایی در اعتراض به حکومت چین بر تبت خودسوزی کرد

فعالان مدافع حقوق تبتی ها گفته اند که یک راهب بودایی سابق در اعتراض به ادامه حکومت چین بر سرزمین تبت دست به خودسوزی زده اما زنده مانده و در بیمارستان بستری است.

اگرچه خودسوزی راهبان بودایی در اعتراض به حکومت چین بر تبت امری بی سابقه نیست، براساس این گزارش، تنزین فونتسوگ اولین کسی است که در داخل سرزمین تبت خودسوزی کرده است.

از اول سال جاری میلادی، این دوازدهمین مورد از اقدام به خودسوزی در اعتراض به ادامه حاکمیت چین بر سرزمین تبت است.