لغو پرواز هواپیمای آسمان به دلیل عدم پرداخت بهای سوخت

شرکت نفت ایران اعلام کرده است که یک هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل عدم پرداخت پول بنزین به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران نتوانسته از ساری به دمشق پرواز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت ایران اعلام کرده است که از حدود دو هفته پیش به دلیل عدم پرداخت بهای سوخت از سوی شرکت هواپیمایی آسمان، بنزین "فقط به شکل نقدی به این شرکت فروخته خواهد شد."

با شروع حذف یارانه ها قیمت بنزین هواپیما در ایران از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسیده است.

گفته شده است که هواپیمایی آسمان با بدهی ۷۲ میلیارد تومانی سومین شرکت هواپیمایی بدهکار به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در ایران است.