توافق صربستان و کوزوو بر سر اداره مناطق مرزی

اتحادیه اروپا اعلام کرده که صربستان و کوزوو توافق کرده اند که پاسگاههای خط مرزی مورد مناقشه میان خود را مشترکا اداره کنند.

کوزوو در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد اما صربستان هنوز این استقلال را به رسمیت نشناخته است.

توافق صربستان و کوزوو پنج روز پس از آن صورت می گیرد که ۵۰ سرباز ناتو در جریان درگیری با صرب های ساکن شمال کوزوو مجروح شدند.

اقلیت صرب ساکن شمال کوزوو مخالف استقرار مرزبانان اعزام شده توسط دولت کوزوو در پاسگاههای مرزی هستند.

توافق میان کوزوو و صربستان در مورد اداره مشترک پاسگاههای مرزی در جریان مذاکراتی که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام شد به دست آمده است.

این توافق یکی از موانع موجود برای عضویت صربستان در اتحادیه اروپا را از میان بر می دارد.