کاهش اتهامات راتکو ملادیچ در دادگاه یبن المللی

دادگاه بین المللی رسیدگی به اتهامات راتکو ملادیچ، از فرماندهان نظامی سابق صربهای بوسنی، موافقت کرده است که برای تسریع روند رسیدگی به پرونده آقای ملادیچ تعداد اتهاماتی را که علیه او مطرح است کاهش دهد.

آقای ملادیچ همچنان با یازده مورد اتهام مواجه خواهد بود، از جمله دو مورد اتهام نسل کشی، اما تعداد جنایات مشخصی که او در پرونده اش به آنها متهم شده بود، تقریبا نصف خواهد شد.

دادستانان در دادگاه بین المللی لاهه بعد از آن درخواست کاهش اتهامات راتکو ملادیچ را مطرح کردند، که گزارشهایی در مورد احتمال وخامت وضعیت سلامتی او منتشر شد.

از جمله اتهامات مطرح علیه آقای ملادیچ، صدور دستور قتل عام هزاران مسلمان در سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا است.