کاهش میزان بیکاری در آمریکا

میزان بیکاری در آمریکا برای نخستین بار طی دو سال و نیم گذشته به نرخ ۸ و شش دهم درصد کاهش یافته است.

بنابر گزارش منتشر شده، در ماه گذشته (نوامبر) بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که در کنار آمار دو ماه پیش از آن مجموعا به یکصد و ۹۰ هزار شغل جدید طی سه ماه اخیر می رسد.

آمار جدید می تواند برای دولت باراک اوباما نوید بخش تلقی شود و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از موج انتقادها علیه کاخ سفید تا حدودی بکاهد.

با این وجود نرخ بیکاری در این کشور نسبت به ۱۰ سال گذشته، همچنان رقمی حدود دو برابر است و میلیون ها نفر در این مدت از کار بیکار شده اند.