لئون پانه تا: ایران یک تهدید بسیار جدی است

لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا می گوید که هرگونه اختلال در جریان آمد و شد دریایی در خلیج فارس برای آمریکا به مثابه "عبور از خط قرمز" است.

آقای پانه تا روز جمعه (دوم دسامبر - یازدهم آذر) گفت: "ایران یک تهدید بسیار جدی برای همه ما (کشورهای جهان) تلقی می شود."

او با اشاره به برنامه های هسته ای ایران گفت: "هیج تهدیدی در خاورمیانه جدی تر از ظهور یک ایران اتمی نیست".

وی همچنین تاکید کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هیچگاه گزینه نظامی علیه برنامه هسته ای ایران را از مد نظر دور نکرده اما برای به کارگیری این گزینه یا هرگونه حمله احتمالی علیه مراکز هسته ای ایران، باید تمام جوانب به دقت بررسی شود.