درگیری‌های شهر تعز یمن ادامه دارد

درگیری ها در شهر تعز، دومین شهر بزرگ یمن ادامه دارد.

نیروهای دولتی با پیکارجویان مخالف دولت و نیروهای وابسته به برخی قبایل درگیر شده که این درگیری ها تلفاتی به دنبال داشته است.

درگیری های تازه در یمن باعث این نگرانی شده که توافق میان گروه های مختلف برای پایان دادن به ناآرامی ها، به اجرا در نیاید.

در درگیری های امروز حداقل هفت نفر کشته شده اند. از روز پنجشنبه که این درگیری ها آغاز شد، تا کنون ۳۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

گزارش شده که نیروهای تازه نفس دولتی به این شهر اعزام شده اند.

پس از ماه‌ها ناآرامی و اعتراض مخالفان دولت، علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، روز ۲۳ نوامبر توافق‌نامه‌ای را برای کناره گیری از قدرت امضا کرد، ولی خشونت‌ها در یمن کماکان ادامه دارد.