فرانسه تعدادی از دیپلمات‌های خود را از تهران موقتا فراخواند

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از فراخوان موقتی تعدادی از دیپلمات‌های سفارت این کشور در تهران و اعضای خانواده‌های آنها به دلیل نگرانی‌های امنیتی خبر داد.

این سخنگو گفت: "پس از آنچه در سفارت بریتانیا اتفاق افتاد، می خواهیم از کادر دیپلماتیک خود و اعضای خانواده آنها حفاظت کنیم".

او حاضر نشد تعداد دیپلمات های فراخوانده شده را اعلام کند، اما گفت که آنها کسانی بوده اند که بیش از سایرین آسیب پذیر بودند.

دولت فرانسه پیش تر در اعتراض به حمله به سفارت بریتانیا در تهران، سفیر خود را از این کشور فرا خوانده بود.