'تعدادی از مهاجمان سفارت بریتانیا به مراجع قضایی معرفی شدند'

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل پلیس ایران گفت که ۱۲ تن از کسانی که به سفارت بریتانیا و اقامتگاه دیپلمات‌های این کشور حمله کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شده اند.

آقای احمدی مقدم گفت که پلیس در جریان حملات روز سه شنبه به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران، برای خارج کردن آنها وارد عمل شده است و پس از آن هم میزان حفاظت از مجموعه سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی و مجموعه باغ قلهک را افزایش داده است.

او گفته است که در روزهای اخیر هم پلیس در مواردی از ورود مجدد افراد به این دو مجموعه جلوگیری کرده است.