وزیر دفاع آمریکا: اسرائیل از بیشتر منزوی شدن اجتناب کند

لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا گفته است اسرائیل باید تلاش کند که از انزوای روزافزون خود در خاورمیانه جلوگیری کند.

وی در یک سخنرانی در واشنگتن از اسرائیل خواست روابط دیپلماتیک خود را با کشورهایی چون مصر و ترکیه بهبود ببخشد و مجددا با فلسطینی ها بر سر صلح مذاکره کند.

مصر و ترکیه به طور سنتی از متحدان اسرائیل در منطقه بوده اند.

اما وزیر دفاع آمریکا گفت اسرائیل در این مورد به کامل هم مقصر نیست و در این زمینه به کارزار بین المللی منزوی کردن اسرائیل اشاره کرد.

آقای پانه تا افزود که دولت باراک اوباما همچنان متعهد است که در زمان بی ثباتی و ناآرامی های سیاسی در کشورهای عربی، مراقب امنیت اسرائیل باشد.