ایران ۵۰ هزار واحد مسکونی در سوریه می‌سازد

وزیر راه و شهرسازی ایران از احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای افراد کم درآمد کشور سوریه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که این پروژه به تبعیت از مسکن مهر ایران و به همان شیوه در سوریه اجرا می شود.

قرار است این واحدها ظرف یک سال احداث شود.

آقای نیکزاد در دیدار با وزیر مسکن و آبادانی سوریه به همکاری 'بسیار خوب دو کشور' در زمینه هایی چون نفت، گاز، امور بانکی، کشاورزی، معدن، مسکن، حمل نقل و زائرین اشاره کرده است.

وزیر مسکن ایران گفته است که در حال حاضر زمین به صورت رایگان برای ساخت واحدهای مسکونی مهر در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت این زمین ها را به صورت ۹۹ ساله یا اجاره 'بسیار اندک' برای ساخت مسکن اختصاص می دهد.