شرکت نفتی شل فعالیتش را در سوریه متوقف می کند

شرکت نفتی شل گفته است در راستای تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه، فعالیتش را در این کشور متوقف می کند.

این تحریم ها به علت سرکوب خشونت آمیز اعتراض های ضد دولتی در سوریه بر این کشور اعمال شده است.

شل گفت این شرکت همچنین باید موضوع امنیت کارکنانش را مد نظر داشته باشد.

این اقدام شرکت شل در حالی صورت گرفته که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سوریه را متهم کرده که در جریان سرکوب این اعتراضات، به نقض سیستماتیک حقوق بشر دست زده است.

این شورا که عالی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل است، خواستار توقف فوری خشونت ها در سوریه و آزادی تمامی زندانیان سیاسی این کشور شد.

در همین حال، ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل از تحریم های اتحادیه عرب علیه سوریه انتقاد کرده و گفته است اعمال تحریم ها، به توانایی این اتحادیه در میانجیگری میان دولت و مخالفان سوریه ضربه می زند.