طرفداران محیط زیست در آفریقای جنوبی تظاهرات کردند

هزاران نفر در شهر دوربان آفریقای جنوبی با آمدن به خیابان ها خواستار توجه جدی به تغییرات آب و هوایی در جهان شدند.

این تجمع اعتراضی، روز شنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) و همزمان با آغاز همایش سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی که در آفریقای جنوبی برگزار می شود، شکل گرفت.

معترضان در برابر محل برگزاری این همایش با پخش اطلاعیه خواستار توجه بیشتر دولت ها به تغییرات آب و هوایی و پدیده گازهای گلخانه ای شدند.

در همین حال، کشورهای آمریکا، کانادا و عربستان سعودی اعلام کرده اند که در مخالفت با پیش نویس طرحی که قرار است جایگزین پیمان کیوتو شود، در این اجلاس حضور نخواهند یافت.

جان پریسکات، معاون نخست وزیر سابق بریتانیا و یکی از طراحان اصلی پیمان کیوتو، از کناره گیری آمریکا، کانادا و عربستان سعودی انتقاد کرده و آن را مضر خوانده است.

پیمان کیوتو به منظور کاهش تولید گازهای گلخانه ای طراحی و مورد تایید بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد است.