تخلیه یک شهر آلمان از بیم انفجار بمب

هراس از انفجار یک بمب عظیم دولت آلمان را بر آن داشته تا ۴۵ هزار سکنه یک شهر این کشور را جابجا کند.

کارشناسنان خنثی کردن مهمات انفجاری این بمب بزرگ را در شهر کوبلنز، واقع در ساحل رود راین یافتند.

بمبی که از دوران جنگ جهانی دوم برجای مانده و اکنون خنثی کردن آن نیاز به تخلیه منطقه تا شعاع دو کیلومتر دارد.

این بمب که ساخت بریتانیا است سه متر طول و ۲ تن وزن دارد و در زمان جنگ جهانی دوم به بمب های بلاک باستر شهرت داشت که استعاره است به معنای قدرت انهدام این بمب که می تواند محوطه ای به وسعت یک بلوک شهری (کوچکترین واحد اندازه گیری محله در اروپا و آمریکا) را کاملا ویران کند.