پانداها با پرواز اختصاصی به اسکاتلند رفتند

باغ وحش شهر ادینبورگ اسکاتلند ورود دو پاندای چینی را جشن گرفته است.

این دو پاندا که با یک پرواز اختصاصی تحت عنوان "پاندا اکسپرس" وارد ادینبورگ شدند، تیان تیان (شیرین) و یانگ گوآنگ (آفتاب) نام دارند و مسئولان باغ وحش برای نگهداشتن آنها سالانه حدود ۹۰۰ هزار دلار به چین پرداخت خواهند کرد.

"شیرین و آفتاب" در محوطه ای که پیشتر برای یک گوریل استفاده می شد، نگهداری خواهند شد و مسئولان باغ وحش ادینبورگ امیدوارند که ورود این دو خرس کمیاب، تعداد بازدید کنندگان را افزایش دهد.

این برای نخستین بار است که طی ۱۷ سال گذشته، باغ وحشی در بریتانیا، دو خرس پاندا را میزبانی می کند.

نسل خرس های پاندا در معرض انقراض قرار دارد و جانورشناسان امیدوارند که تعداد این حیوانات را از طریق زاد و ولد در اماکن آزمایشگاهی و باغ وحش ها افزایش دهند.