انفجار در نزدیکی سفارت بریتانیا در بحرین

وزارت کشور بحرین می گوید انفجاری در نزدیکی سفارت بریتانیا در منامه پایتخت این کشور روی داده است.

مقامات بحرینی گفته اند این انفجار در مینی بوسی در یک پارکینگ عمومی روی داده است.

تا کنون گزارشی در مورد تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه می گوید سفارت بریتانیا در منامه، وقوع این انفجار را تائید کرده اما نگفته که این سفارت هدف انفجار بوده یا نه.