امام جمعه موقت تهران: با حمله و اشغال سفارتخانه‌ها مخالفم

سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری از مخالفت خود با حمله به سفارتخانه ها و اشغال آنها خبر داده است.

آقای خاتمی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران -ایسنا، گفت داشتن روحیه انقلابی به معنای آن نیست که سفارتخانه های کشورهای خارجی در ایران، احساس نا امنی کنند و این به مصلحت کشور نیست.

امام جمعه موقت تهران افزود "به صراحت می‌گویم که با حمله به سفارتخانه ها و اشغال آنها در جمهوری اسلامی مخالفم."

آقای خاتمی در نماز جمعه دو روز پیش گفته بود "این انگلیس نیاز به گوشمالی داشت که مصوبه مجلس از آن گوشمالی های جانانه بود."

امام جمعه موقت تهران به ایسنا گفت "من یک بار در خطبه‌های نماز جمعه نیز گفتم که حمله به سفارتخانه‌ها و اشغال آن‌ها در حقیقت اشغال یک کشور است و این کار غیرقانونی است."

آقای خاتمی افزود: "من در نماز جمعه اوج نفرت به انگلیس را ابراز کردم و پیشنهاد کردم که پس از مرگ بر آمریکا ، مرگ بر انگلیس نیز بگوییم."