'فرودگاه مهرآباد تا پایان برنامه پنجم تعطیل می‌شود'

محمدرضا حسین‌نژاددوین، سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس ایران از تعطیلی فرودگاه مهرآباد تهران تا پایان برنامه پنجم توسعه این کشور خبر داده است.

این نماینده مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت (خبرگزاری مجلس ایران) گفته است که تعطیلی این فرودگاه برای کاهش آلودگی صوتی تهران صورت می گیرد.

او تاکید کرده که از این فرودگاه تنها برای عملیات اورژانسی و اضطراری استفاده خواهد شد و تمام پروازهای این فرودگاه به فرودگاه "امام خمینی" منتقل خواهد شد.

بحث انتقال این پروازها در حالی مطرح می شود که خبرگزاری خانه ملت در این خبر گفته است امکانات فرودگاه مهرآباد از فرودگاه امام بیشتر است و فرودگاه امام، تنها یک باند فرود و پرواز دارد.