'اصلاح‌طلبان با تابلوی اصلاحات در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند'

سید محمد موسوی خوئینی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز ایران گفته است اصلاحات امری تدریجی است که به صبر و حوصله نیاز دارد.

آقای موسوی خوئینی در وب سایت شخصی خود به نام "آهنگ راه" در مورد انتخابات و حضور اصلاح طلبان در آن نوشته است که اصلاحات فراتر از قضیه انتخابات است و اصلاح طلبان امسال در انتخابات مجلس، با تابلوی اصلاح طلبی وارد نخواهند شد و مردم هم این را می دانند.

این روحانی اصلاح طلب گفته است حاکمیت از اصلاح طلبان عبور کرده و از حضور آنها در انتخابات استقبال نمی کند. او افزوده که اگر حاکمیت یک کار خوب کرده باشد، همین است که راه را برای ورود اصلاح طلبان به مجلس بسته است.

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز که در انتخابات ریاست جمهوری دور پیش از میرحسین موسوی حمایت کرد، گفته است مردم می دانند با چنین انتخاباتی چگونه برخورد کنند.