انتقاد وزارت نیروی ایران از قطع آب رودخانه هیرمند

محمدرضا عطار زاده معاون وزارت نیروی ایران می گوید از سه ماه پیش آب رودخانه هیرمند به دلیل این که مسیر آب به داخل افغانستان منحرف شده، قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای عطارزاده، گفته ورود آب رودخانه هیرمند طبق معاهده ای که بین ایران و افغانستان امضا شده، انجام نمی شود و دریاچه هامون که تنها منبع آبی اش رودخانه هیرمند است خشک شده است.

معاون وزیر نیرو می گوید که "در تلاش هستیم که با رابطه خوبی که با مسئولین افغانستان داریم، این مسئله را با آنها در میان بگذاریم تا هر دو کشور از آب رودخانه هیرمند استفاده کنند."

دو کشور برای استفاده از آب هیرمند در سال ١٩٧٢ معاهده ای امضا کرده اند که بر اساس آن میزان سالانه آبی که از رودخانه هیرمند وارد ایران می شود مشخص شده است.