'ابراز تاسف عمیق صالحی' از حمله به سفارت بریتانیا در تهران

وزیر خارجه آلمان گفت همتای ایرانی‌اش از وقوع حمله به سفارت بریتانیا در تهران ابراز تاسف کرده است.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه بعد از دیدار با علی اکبر صالحی گفت که وزیر امور خارجه ایران "عمیقا به دلیل آن چه رخ داده متاسف است" و قول داده که " هرکاری از دستش بربیاید برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده انجام خواهد داد."

دیدار وزرای خارجه ایران و آلمان در حاشیه نشست دوم بن برای بررسی آینده افغانستان صورت گرفت.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آلمان، آقای وستروله در این دیدار تاکید کرده است که حمله به هر یک از سفارت‌های اروپایی، به عنوان حمله به "تمام نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعبیر می‌شود."