نگرانی کلینتون از 'کاهش دموکراسی' در اسرائیل

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از بروز نشانه‌هایی در اسرائیل ابراز نگرانی کرده که به گفته او حاکی از کاهش میزان دموکراسی و همینطور افزایش رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان اسرائیلی است.

خانم کلینتون در جلسه‌ای که با شرکت مقامات بلند پایه آمریکا و اسرائیل برگزار شده، از اقدامات قانونی که اخیرا در اسرائیل صورت گرفته و منجر به کاهش کمک‌های مالی برای نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان‌های چپگرا شده، انتقاد کرده است.

وزیر امور خارجه آمریکا، همچنین گفته که جدا کردن زنان از مردان در مواردی در اتوبوس‌ها و در ارتش اسرائیل، او را به یاد ایران و جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان در آمریکا می‌اندازد.