بمب جنگ جهانی دوم در آلمان خنثی شد

متخصصان خنثی کردن بمب موفق شده‌اند دو بمبی را که از جنگ جهانی دوم در شهر کوبلنز در کنار رودخانه راین به جا مانده بود، خنثی کنند.

این بمب ها به دلیل پائین آمدن سطح آب رودخانه راین کشف شدند.

بمب بزرگتر ۱ تن و ۸۰۰ کیلوگرم وزن داشت و بین سال‌های ۱۹۴۳ و ۱۹۴۵ توسط نیروی هوائی بریتانیا بر فراز کوبلنز فرو ریخته شده بود.

نزدیک به نیمی از جمعیت شهر کوبلنز - ۴۵ هزار نفر - به بیرون از شهر منتقل شدند، از جمله بیماران ۲ بیمارستان و ساکنان ۷ خانه سالمندان و یک زندان.

این بزرگترین عملیات خنثی کردن بمب در آلمان از سال ۱۹۴۵ تا کنون است.

بمب کوچکتر ۲۷۵ کیلو گرم وزن داشت و توسط نیروهای آمریکا فرو ریخته شده بود. کارشناسان می‌گویند این بمب خطرناک‌تر از بمب بزرگتر بود.