پاکستان خواستار آزادی خرید اورانیوم از استرالیا شد

در پی تصمیم حزب حاکم کارگر در استرالیا برای لغو ممنوعیت فروش اورانیوم به هند، سفیر پاکستان در استرالیا گفته است که این کشور باید فروش اورانیوم به پاکستان را نیز به منظور حفظ توازن منطقه ای آزاد اعلام کند.

دولت استرالیا به طور سنتی از فروش اورانیوم به کشورهایی که امضا کننده پیمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی نیستند خودداری می کند و هند و پاکستان دو کشور دارای تسلیحات اتمی هستند که این پیمان را امضا نکرده اند.

با اینهمه، نخست وزیر استرالیا گفته است که دولت هند به جامعه بین المللی امکان آن را داده است تا از نزدیک تاسیسات و برنامه های اتمی آن کشور را زیر نظر داشته باشند و به این ترتیب، فروش اروانیوم به هند خطری در پی ندارد.