رشد ۲۲ درصدی مصرف گاز در ده روز اول آذر ماه

همزمان با سردشدن هوا در ده روز ابتدایی آذرماه، مصرف گاز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۱.۹۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار به دست آمده مصرف گاز، در طول ده روز ابتدایی آذرماه بیش از ۴۶۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف شده است که ۳۱۰ میلیون متر مکعبت از این میزان در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.