آلودگی شدید در پکن باعث لغو صدها پرواز شد

فرودگاه پکن صدها پرواز را پس از فرورفتن شهر در مهی از آلودگی غلیظ که باعث کاهش دید شد لغو کرده است.

مه در بخش هایی از شمال چین باعث شد که جاده ها بسته شود و بسیاری از رانندگان در طول روز با چراغ های روشن رانندگی کردند.

در پکن مه به علت آلودگی هوا بدتر شد و سفارت آمریکا در آنجا گفت که میزان ذرات آلاینده "خطرناک" است.

پیش بینی ها حاکیست که مه تا چهارشنبه ادامه خواهد یافت.

فرودگاه پکن که دومین فرودگاه مسافری شلوغ جهان است بیش از ۲۰۰ پرواز را در روز دوشنبه لغو کرد که در نتیجه هزاران مسافر سرگردان ماندند.

براساس بررسی سازمان های بین المللی پایتخت چین یکی از آلوده ترین شهرهای جهان به حساب می آید.