مقام ارشد چینی: به خوبی آماده مقابله با ناآرامی نیستیم

رئیس تشکیلات امنیتی چین اخطار داده است که دولت این کشور باید به فکر شیوه های بهتری برای مقابله با ناآرامی های اجتماعی در اثر سیر نزولی اقتصاد باشد.

ژو یونگکانگ از اعضای حزب کمونیست از مقام های استانی خواست آمادگی بهتری برای "مدیریت اجتماعی" داشته باشند.

چین در هفته های اخیر شاهد افزایش ناآرامی های کارگری بوده است.

این اظهارات نشان می دهد که چین نگران است که یک سیر نزولی دیگر در اقتصاد ممکن است باعث خشم عمومی شود.

او خواستار رویکردهای مبتکرانه برای مجموعه بزرگی از سیاست هایی شد که می تواند شامل هر چیزی از افزایش نظارت پلیسی تا کنترل بیشتر اینترنت یا بیمه بیکاری باشد.

اقتصاد چین در ماه های اخیر شاهد نشانه های متعدد کاهش سرعت رشد بوده است.