برنامه های ریاضت اقتصادی ایتالیا اعلام شد

دولت تازه ایتالیا یک مجموعه اضطراری از تدابیر ریاضتی را با هدف پس زدن خطر ورشکستگی و نجات یورو از سقوط تصویب کرده است.

مالیات دارایی های افراد ثروتمند و همچنین سن دریافت حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت. به علاوه اقدامات عمده ای برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات صورت خواهد گرفت.

ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا گفت که این تدابیر برای "نجات ایتالیا" لازم است و اعلام کرد که حقوق خود را به عنوان بخشی از این تلاش واگذار می کند.

این طرح ها باید به تصویب پارلمان ایتالیا برسد.

آقای مونتی جزئیات کامل این تدابیر را روز دوشنبه در اختیار نمایندگان خواهد گذاشت.