سفیر فرانسه هم به سوریه بازگشت

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از بازگشت سفیر این کشور به سوریه خبر داده است.

او در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است اریک شوالیه که ماه پیش به پاریس فراخوانده شده بود، به دمشق باز گشته است.

سفیر آمریکا در دمشق نیز امروز به سوریه بازگشت.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است که این کشور، بیش از پیش در کنار مردم سوریه قرار دارد.