استرالیا تحریم اقتصادی علیه ایران را تشدید کرد

کوین راد، وزیر خارجه استرالیا، گفته است که بخش های نفتی و بانکی و افراد و موسسات مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی ایران را هدف تحریم های جدید قرار داده و دلیل آن را نگرانی رو به افزایش استرالیا از اقدامات جمهوری اسلامی توصیف کرده است.

آقای راد در مورد تحریم های جدید جزئیات بیشتری نداده اما افزوده است که ایران باید خواست های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را برآورده سازد و در مورد برنامه های هسته ای خود به "تعامل سازنده" با جامعه جهانی روی آورد.

ماه گذشته، کانادا و بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، وزیر خارجه استرالیا ماهیت برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی همراه با حمله به سفارت بریتانیا در تهران در هفته گذشته را علایمی بسیار نگران کننده دانسته است.