صعود ایران در رده بندی جهانی والیبال

در پی موفقیت های تیم ملی والیبال ایران در دوازدهمین دوره از مسابقات جهانی که در ژاپن برگزار شد، ایران با کسب محموع ۵۵.۵ امتیاز به رده سیزدهم در میان بیست کشور دست یافته و به این ترتیب، نسبت به قبل، موقعیت خود را یک رده بهبود بخشیده است.

این رده بندی توسط فدراسیون بین المللی والیبال و با توجه به عملکرد تیم های ملی کشورهای مختلف از جمله در مسابقات اخیر تدوین شده است.

در این جدول، برزیل، روسیه، ایتالیا و لهستان با کسب ۳۰۰، ۲۷۰، ۲۲۶ و ۱۹۹.۵ امتیاز به ترتیب رده های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.