احمدی نژاد قانون 'کاهش روابط با انگلیس' را ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، طرح مصوب مجلس راجع به "کاهش سطح روابط با انگلیس" را که به تایید شورای نگهبان رسیده امضا و برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرده است.

این طرح دو هفته پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بر اساس آن، دولت موظف شده است تا ظرف دو هفته، روابط سیاسی جمهوری اسلامی با بریتانیا را از سطح سفیر به سطح کاردار و روابط اقتصادی و سیاسی با آن کشور را به حداقل ممکن تنزل دهد.

این طرح در عین حال به دولت اجازه داده است تا "در صورت تغییر سیاست خصمانه انگلیس" در مورد ارتقاء سطح روابط اقدام کند.

مصوبه مجلس در حالی ابلاغ می شود که هفته گذشته، مراکز سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله گروهی تظاهرکننده قرار گرفت که به تصمیم دولت بریتانیا برای خارج کردن کارکنان سفارتخانه این کشور از تهران و دستور خروج تمامی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی از لندن منجر شد.