رئیس جمهوری سابق اسرائیل روانه زندان شد

موشه کاتساو، رئیس جمهوری اسرائیل بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ میلادی، که در ارتباط با اتهامات مزاحمت و تجاوز جنسی، تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت و اتهامات دیگر مجرم شناخته و به هفت سال حبس محکوم شده است روز چهارشنبه، ۱۶ آذر (۷ دسامبر)، دوره محکومیت خود را در زندانی در نزدیکی تل اویو آغاز می کند.

آقای کاتساو، که زاده یزد در ایران است و در کودکی همراه با والدینش به اسرائیل مهاجرت کرد، در ژوئیه سال ۲۰۰۷ از سمت خود استعفا داد و در سال گذشته، دادگاه او را در ارتباط با پرونده اتهامی مجرم شناخت و ماه گذشته نیز دادگاه استیناف این رای را ابرام کرد.

موشه کاتساو که پس از سال ها خدمت در تعدادی از کابینه های اسرائیل سرانجام به سمت تشریفاتی ریاست جمهوری اسرائیل رسیده بود، در سال ۲۰۰۶ از سوی تعدادی از کارمندان زن سابق خود به مزاحمت و تجاوز جنسی متهم شد و این اتهامات به محاکمه و محکومیت او انجامید.