پلیس چین ۶۰۰ نفر را در ارتباط با قاچاق کودکان دستگیر کرد

پلیس چین، دویست کودک را در جریان عملیاتی علیه دو باند قاچاق کودک نجات داده است.

براساس گزارش ها بیش از ششصد نفر در جریان عملیات پلیس در ده استان در ارتباط با قاچاق کودکان بازداشت شدند.

یکی از خبرنگاران بی بی سی در پکن گفت آمار ارائه شده در این باره حاکی از افزایش مشکلات ناشی از قاچاق کودک در چین است.

منتقدان، سیاست تک فرزندی و مشکلات ناشی از فرزندخواندگی را از جمله عوامل رونق قاچاق کودک در این کشور عنوان می کنند.